Buddion ac awgrymiadau mastyrbio i Fenywod

Buddion mastyrbio

Da i'ch iechyd: Mae mastyrbio yn cynyddu llif y gwaed ledled eich corff ac yn rhyddhau cemegyn ymennydd o'r enw endorffinau. Efallai y bydd hynny'n egluro pam mae budd hwyliau amlwg, hyd yn oed os nad ydych chi'n orgasm. Pan fydd dynion yn fwy tebygol o siarad am chwythu oddi ar stêm trwy fastyrbio, mae ymchwil yn awgrymu ei fod yn lliniaru straen i'r ddau ryw.

1111

 

Gwella'ch bywyd rhywiol: Gall mastyrbio eich gwneud chi'n gyffyrddus yn rhywiol ac yn hyderus. Mae'n eich rhoi mewn cysylltiad â'ch dymuniadau ac yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod eich corff eich hun. Os ydych chi'n cael trafferth cyrraedd orgasm, mae'n ffordd breifat, ddi-straen i roi cynnig ar wahanol fathau o gyffwrdd a phwysau i weld beth sy'n eich helpu i uchafbwynt.

6L83

Rhwyddineb problemau rhyw ôl-esgusodol: Mae llawer o fenywod yn gweld newidiadau yn ystod y menopos. Gall mastyrbio helpu. Gall y fagina gulhau mewn gwirionedd, a all wneud arholiadau cyfathrach rywiol a'r fagina yn fwy poenus, ond gall fastyrbio, yn enwedig gydag iraid dŵr, helpu i atal culhau, hybu llif y gwaed, lleddfu rhai problemau meinwe a lleithder, a chynyddu awydd rhywiol.

 

Awgrymiadau mastyrbio

Ewch i'r hwyliau iawn: Mae'n cymryd mwy na phum eiliad yn unig o lyfu partner i fynd yn yr hwyliau iawn. Mae'r un peth yn wir os ydych chi'n mynd i fodloni'ch hun ar eich pen eich hun. Er mwyn tanio'ch libido, dylech greu awyrgylch lle gallwch chi gyffroi - cysegr lle gallwch ofyn am waharddiadau i'ch gadael am ychydig. Clowch y drws fel na all unrhyw un fynd i mewn. Diffoddwch eich ffôn symudol a'ch llechen. Goleuwch ganhwyllau a throwch ymlaen gerddoriaeth araf, synhwyrol. Yna mae'n rhaid i chi fynd yn yr hwyliau iawn. Os ydych chi'n gwylio'r newyddion gyda'r nos wrth fastyrbio, fe allai gymryd cryn amser. Er mwyn gwneud y mwyaf o'ch mwynhad, rhaid i chi ymlacio a chanolbwyntio yn gyntaf. Os oes angen gwydraid o win arnoch i osgoi meddwl am eich pennaeth neu'ch swydd, gwnewch hynny. Pan fyddwch chi'n teimlo'n hollol rhydd o wrthdyniadau, gallwch chi ddechrau ei lenwi â meddyliau rhywiol yn lle.

微信截图_20210714150624

 

Ychwanegwch ychydig o lube: Pan fyddwch chi'n cyffroi, bydd eich corff yn hunan-iro, gan wneud fastyrbio yn brofiad llawer esmwythach a phleserus. Felly cadwch diwb o lube wrth law i gynyddu eich pleser.

Rhowch hoe i'ch teganau rhyw arferol: Mae dirgrynwyr a dildos yn llwyth o hwyl i chwarae gyda nhw, ond nid nhw yw'r unig deganau rhyw yn y dref. Mae rhai pobl, er enghraifft, yn hoffi ysgogi eu hunain trwy ddefnyddio pen cawod ar eu clitoris neu rwbio eu fylfa yn erbyn gobennydd.

3333

 

Ystyriwch erotica neu bornograffi: Mae'n hwyl gadael i'ch meddwl grwydro, ond does dim rhaid i chi ddefnyddio'ch dychymyg bob amser. Os ydych chi am droi’r gwres i fyny, darllenwch lyfr budr neu wylio fideo rhywiol.


Amser post: Gorff-14-2021